تور ورزشی
لیست قیمت تور ورزشی به شرح زیر میباشد

تور والیبال نخ 900                         25.000تومن

تور والیبال نخ3000                        35.000تومن

تور والیبال نخ ابریشم اعلا گلدکاپ              105.000تومن

تور والیبال نخ نخ ابریشم گلدنت                 160.000تومن

تور دروازه هندبالی نخ 900 سفید                39.000تومن

تور هندبالی نخ 3000                               70.000تومن

تور هندبالی نخ 8000 باشگاهی                  190.000تومن

تور هندبالی ابریشم اعلا باشگاهی درجه1      255.000تومن

تور دروازه فوتبالی نخ 3000                     135.000تومن

تور دروازه فوتبالی نخ 8000                   445.000تومن

تور دروازه نخ ابریشم باشگاهی درجه 1فوتبال640.000تومن

تور بدمینتون معمولی                           43.000تومن

تور بدمینتون ابریشم اعلا                     55.000تومن

تور دروازه گل کوچیک نخ3000           19.000تومن

تور دروازه گل کوچیک نخ 8000          42.000 تومن

تور حمل توپ           نخ4000             18.000تومن

تور حلقه بسکتبال اعلا                        14.500تومن

تور حلقه بسکتبال نخ 8000                45.000تومن

تور سقف سالن ورزشی حائل سیستم روشنایی              

تور نخ 3000 هر متر مربع                4.500 تومان

تور نخ 8000 هر متر مربع                8500 تومان

تور نخ ابریشم هر متر مربع               12.500تومان

دوخت برزنت و واشر منگنه و اس هر متر مربع      3.500 تومان

 

021_284_210_84

0912_5384579