قیمت انواع تجهیزات و لوازم ورزشی تولیدی نگین ورزش ایران

لیست قیمت تجهیزات و خدمات ورزشی تولیدی نگین ورزش

:

تشک کشتی :

زیپی دودریک پلی اتیلن پنج سانتیمتر:145000تومان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیپی دودر یک ریباندد فوم ۱۲۰ ضخامت۵:: 00000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ریباند ۱۲۰ روکش چسبی عاج دار در۲۱متر در ضخامت ۵ سانتیمتر: 00000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روکش تشک کشتی ده در ده سه لایه دورو : 3500000تومان ----------------—--------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ضربه گیر ورزشی دیوار و ستون :

ضخامت ۳ با روکش پی.وی.سی پشت نخ : 55 تومان,000 -----------------—------------------------------------------------------------------

ضخامت ۴ با روکش پی.وی.سی پشت نخ : 65,000 ------------------------------------------------------------------------------------

ضخامت ۵ با روکش پی.وی.سی پشت نخ : 75000 تومان -------------------------

ضربه گیر ورزشی با روکش کره ای 4 سانت :80000 تومان----------------

ضربه گیر ورزشی با روکش کره ای 5 سانت :90000تومان-------------------------------------------

ضربه گیر تیر دروازه هر عدد: ۴۵/۰۰۰ ----—ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضربه گیر میله والیبال : ۵۰،۰۰۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضربه گیر پایه بسکتبال : ۵۸/۰۰۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشک ایمنی رزمی و ژیمناستیک و پارکور...

تشک انفرادی صددرهفتاد:38000تومان

تشک انفرادی دودریک: 145/000

تشک ایمنی دو در دو متر ضخامت بیست

:

1/000/000 تشک ایمنی دو در دو متر ضخامت سی : ۱/۲۰۰/۰۰۰

تشک ایمنی سه در دو متر ضخامت بیست : ۱/۲۵۰/۰۰۰

تشک ایمنی سه در دو متر ضخامتی سی: ۱/۷۰۰/۰۰۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

کیسه بوکس : چرم طبیعی هر سانتیمتر: ۰۰۰۰۰

 

کانتینری ۱۰۰سانتیمتر دور یک یارد

:

۱۲۰/۰۰۰ میت بالشتی ۴۰در۲۰: /۰۰۰

میت بالشتی۴۵در۲۵: /۰۰۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصب چمن مصنوعی ورزشی با چسب .نواراتصال. گرانول و سیلیس: هر متر مربع 25/000

:

 کفپوش ورزشی سالن چند منظوره ۴/۵ میلیمتر با نصب هرمتر مربع : /۰۰۰

  

نصب ضربه گیر دیوار و ستون بدون چسب و جنس: ۱۵/۰۰۰

نصب کفپوش ورزشی بدون چسب و جنس: ۱۱/۰۰۰

نصب چمن مصنوعی بدون چسب و جنس: ۱۰/۰۰۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشک پرش ارتفاع سه متر در پنج متر ارتفاع شصت سانتیمتر یک روکش : ۸/۵۰۰/۰۰۰

سه در پنج متر ارتفاع ۶۵ سانتیمتر قطعه های جدا روکش کره ای با کاور برزنت آلمانی یک تیکه قطر ۵ سانت برای ورزشگاههای حرفه ای : ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رینگ بوکس : شش در شش ارتفاع نود بالشتک و کفپوش رینگ . کامل : ۱۹/۵۰۰/۰۰۰

هفت در هفت ارتفاع نود . بالشتک رینگ . روکش شیلنگ. کفپوش. رویه بوکس. روکش پیچ کشنده . کامل: ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

آدمک تمرینی رزمی و کشتی آدمک کوچک،، ۱۱۰ سانت ،، جنس کانتینری پی.وی.سی درجه یک : ۳۵۰/۰۰۰

آدمک متوسط ،، ۱۵۰سانت،،کانتینری پی.وی.سی درجه یک : ۴۸۰/۰۰۰

آدمک بزرگ ،، ۱۷۵ سانت ،، کانتینری پی.وی.سی درجه یک : ۵۶۰/۰۰۰

((قیمتها به تومان است))

میت بنجه ای : 50000

میت راکتی :45000

تشک صخره نوردی

تشک بارکور

تشک رزمی

تور ورزشی ابریشم : هرمتر مربع  12000 تومان

نگین ورزش ایرانیان

0912_5384579

 

021_284_210_84

 

09217851152