تشک ایمنی
  • تشک ایمنی ژیمناستیک
  • تشک ایمنی در ابعاد دو در سه متر در ضخامتهای مختلف قابل ارائه میباشد 
  • تشک ایمنی برای ورزشهای پارکور..ژیمناستیک..رزمی..جودو..تکواندو..بوکس و
  •  
  • بسیاری از ورزشهای دیگر که تمرینات پرش ارتفاع دارند مورد استفاده قرار میگیرد