چمن مصنوعی

چمن مصنوعی تزیینی و ورزشی

چمن مصنوعی تزیینی از 8تا30 میلیمتر نصب در خانه .تراز.بالکن.پشت بام .دیوار و ...

 

چمن ورزشی از 10تا50 میلیمتر برای انواع ورزش های توپی .اسکی و ...

نصب به همراه نوار اتصال .لاستیک مخصوص. گرانول.و خط کشی 

با کیفیت و ضمانت نصب 

نگین ورزش تهران

 

09125384579

09217851152