ضربه گیر ورزشی خارجی

ضربه گیر ورزشی خارجی در ضخامت ۴ سانت با روکش کره ای متر مربعی 000هزار تومان و ضخامت ۵ سانت با روکش کره ای هر متر مربع 000هزار تومان ضخامت ۵ سانت آلمانی 000هزار تومان آلمانی ۴ 

سانت 000 ​هزار تومان

قیمت ضربه گیر و دیواربوشهای خارجی به علت نوسانات ارز به روز میباشند .برای اطلاع از قیمت با شماره تلفن های مندرج در سایت تماس بفرمایید

نگین ورزش ایرانیان

 

09125384579

09217851152