ضربه گیر ورزشی ایرانی

ضربه گیر ورزشی دیوار و ستون سالن های ورزشی وباشگاهها

با ضخامت 3و4و5 سانتیمتر باکیفیت بالا

قابل رقابت با نمونه های خارجی

ضربه گیر 4سانت با روکش ایرانی و نصب متر مربع70.000 تومان

  ضربه گیر 5 سانت با روکش ایرانی و نصب متر مربع80.000 تومان

ضربه گیرهای ورزشی دیوار و ستون و نرده و سکو و تمام نقاط خطرناک طبق استانداردهای ایمنی اماکن ورزشی وزارت ورزش وجوانان نصب شده در بیش از هزار باشگاه و سالن ورزشی در سراسر کشور ایران و عراق و امارات و افغانستان

نگین ورزش ایران

 

09125384579

09217851152